Màng santo 286-098-354 Phụ kiện bơm Sandpiper

Mã sản phẩm: 286-098-354
Mã sản phẩm: 286-098-354
Vật liệu màng: Santoprene
Đường kính màng: ~39cm
Phụ tùng thay thế cho các dòng máy bơm Sandpiper: 3″
Tương thích:
ET3-M / 3”
S30 / 3”
HDF3-M / 3”
HDF4-M / 4”