Màng santo 286-007-354 Phụ kiện bơm Sandpiper dòng S20, MSA2…

Mã sản phẩm: 286-007-354
Đường kính: 29 cm
Màu: đỏ
Chất liệu: Santoprene
HDB2-A / 2”
MSA2 / 2”
MSA2-B / 2”
MSA2-C / 2”
S20 / 2”