Màng Hytrel bơm 3 inch 96475.C

Model: 96475-C
Kích thước: 3″
Vật liệu: Hytrel
Tương thích dòng bơm Aro:
666300-XXX-C / 3”
66M3X0-XXX-C / 3”