Màng bơm Wilden 15-1010-56 chất liệu Saniflex – 3″

Màng bơm Wilden 15-1010-56

Vật liệu: Saniflex

Tương thích: 3″