Màng bơm Wilden 08-1010-58 chất liệu Santo 2inch

Nhà sản xuất:  Wilden ( USA )

Mã sản phẩm: 08-1010-58

Vật liệu:           Santoprene