Màng bơm Wilden 02-1010-52 chất liệu Buna – 1″

Màng Wilden 02-1010-52

Vật liệu: Buna