Màng bơm Viton 15.1020.53

Mã sản phẩm: 15-1020-53 hay 15.1020.53
Vật liệu: Viton

– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 3″ (76 mm)

– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -XPS15

-PS1500

-XPS1520

– Phụ kiện máy bơm màng Wilden