Màng bơm Versa-Matic V224BN chất liệu Buna – 2″

Nhà sản xuất: Versa Matic

Mã sản phẩm: V224BN

Vật liệu:           Buna