Màng bơm V305TPEXL Santoprene phụ kiện bơm 3″

Mã màng V305TPEXL
– Vật liệu: Santoprene
– Phụ kiện bơm màng khí nén đầu hút xả 3.0″
– Tương thích loại bơm màng: E3 / 3”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Versa-Matic