Màng bơm V224TF Teflon phụ kiện bơm 2″

Mã màng V224TF
– Vật liệu: Teflon
– Phụ kiện bơm màng khí nén đầu hút xả 2.0″
– Tương thích loại bơm màng: E2 / 2”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Versa-Matic