Màng bơm V183TB phụ kiện bơm 1.0″

Mã màng V183TB
– Vật liệu:
– Phụ kiện bơm màng khí nén đầu hút xả
– Tương thích loại bơm màng: E1 / 1”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Versa-Matic