Màng bơm V183ND-1 EPDM phụ kiện bơm 1.0″

Mã màng V183ND-1
– Vật liệu: EPDM
– Phụ kiện bơm màng khí nén đầu hút xả 1.0″
– Tương thích loại bơm màng: E1 / 1”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Versa-Matic