Màng bơm teflon 286-119-600 sử dụng thay thế máy Sandpiper

Màng 286-119-600
Đường kính: 32 cm
Màu: Trắng
Chất liệu: PTFE
Tình trạng hàng: mới 100%
Màng bơm SANDPIPER 286-119-600 dùng thể thay thế cho 1 số dòng máy bơm màng như:
S15 / 1½”
S20 / 2”
SB40 / 1½”
TA2 / 2”