Màng bơm Teflon 15.1010.55

Mã sản phẩm: 15-1010-55 hay 15.1010.55
Vật liệu: PTFE-Teflon

– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 3″ (76 mm)

– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -XPS15

-PS1500

-XPS1520

– Phụ kiện máy bơm màng Wilden