Màng bơm Tapflo 34003172 EPDM dòng 1.5″

– Mã màng 34003172
– Vật liệu: EPDM
– Phụ kiện bơm màng Tapflo 1.5″
– Tương thích dòng bơm: AH40