Màng bơm Tapflo 3/4″ 1105005 Teflon

– Mã màng 1105005
– Vật liệu: PTFE-Teflon
– Phụ kiện bơm màng Tapflo 3/4″
– Tương thích dòng bơm:-TR20,- TX25,- T30,- PD9-30,- DT9-30