Màng bơm Tapflo 1105008 EPDM 3/8″

– Mã màng 1105008
– Vật liệu: EPDM
– Phụ kiện bơm màng Tapflo 3/8″