Màng bơm Santoprene 286-077-354

Mã sản phẩm: 286-077-354
Màng bơm Santoprene
-Chất liệu: Santoprene
-Phụ kiện dòng máy 3″
-Tương thích:-S30 / 3”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper