Màng bơm Santoprene 286-069-354

Mã sản phẩm: 286-069-354
-Chất liệu: Santoprene
-Phụ kiện dòng máy 1/4″
-Tương thích:-PB1/4 / 1/4”
-Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Sandpiper