Màng bơm Santoprene 08.1065.57

Mã sản phẩm: 08-1065-57 hay 08.1065.57
Vật liệu: Santoprene

– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 2″ (51 mm)

– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -P820

-XPS820

-PS800

-P8

– Phụ kiện máy bơm màng Wilden