Màng bơm santo Marathon 286.107.354

Màng bơm 286-107-354
– Vật liệu: Santoprene
– Phụ kiện bơm màng 1.0 inch
– Tương thích: + M1F / 1”