Màng bơm Santo 94329-A phụ kiện bơm ARO

Sản phẩm:       Màng bơm aro

Thương hiệu:   Aro – Ingersoll rand

Mã màng:        94329-A

Vật liệu màng: Santo