Màng bơm santo 286-107-354 Phụ kiện bơm Sandpiper 1″ dòng S1F

Màng 286-107-354
Đường kính: 24 cm
Chất liệu: Santoprene
Tương thích với máy Sandpiper-S1F / phi 34mm