Màng bơm santo 286-099-354 Phụ kiện bơm Sandpiper 1.1/2″ dòng S15

Màng bơm 286-099-354
Chất liệu: Santoprene
Màu: đỏ