Màng bơm santo 286.007.354 dòng 2 inch

Màng bơm 286-007-354
– Vật liệu: Santoprene
– Phụ kiện bơm màng 2.0 inch
– Tương thích: M20 / 2”