Màng bơm QBY3-80/100TFLGM Teflon

Mã màng QBY3-80/100TFLGM
– Vật Liệu: PTFE-Teflon
– Phụ kiện máy bơm màng 3″, 4″
– Tương thích: QBY3-80/100
Dùng cho thương hiệu bơm màng Godo