Màng bơm QBY3-10/15TFLGM Teflon

Mã màng QBY3-10/15TFLGM
– Vật Liệu: PTFE-Teflon
– Phụ kiện máy bơm màng 3/8″, 1/2″
– Tương thích: QBY3-10/15
Dùng cho thương hiệu bơm màng Godo