Màng bơm Neoprene 15.1060.51

Mã sản phẩm: 15-1060-51 hay 15.1060.51
Vật liệu: Neoprene

– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 3″ (76 mm)

– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -XPS15

-PS1500

-XPS1520

– Phụ kiện máy bơm màng Wilden