Màng bơm NBR – Buna – Nitrile 15.1020.52

Mã sản phẩm: 15-1020-52 hay 15.1020.52
Vật liệu: NBR-Buna-Nitrile

– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 3″ (76 mm)

– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -XPS15

-PS1500

-XPS1520

– Phụ kiện máy bơm màng Wilden