Màng bơm Marathon 286.108.600 PTFE-Teflon

Màng bơm 286-108-600
– Vật liệu: PTFE-Teflon
– Phụ kiện bơm màng 1.0 inch
– Tương thích: + M1F / 1”