Màng bơm Marathon 286.099.365 CR-Neoprene

Màng bơm 286-099-365
– Vật liệu: CR-Neoprene
– Phụ kiện bơm màng 1.5 inch
– Tương thích: + M15 / 1½”