Màng bơm Marathon 286.098.604 PTFE-Teflon

Màng bơm 286.098.604
– Vật liệu: PTFE-Teflon
– Phụ kiện bơm màng 3.0 inch, 4.0 inch
– Tương thích: M30 / 3”