Màng bơm Marathon 286.098.364 EPDM 3inch

Màng bơm 286-098-364
– Vật liệu: EPDM
– Phụ kiện bơm màng 3.0 inch, 4.0 inch