Màng bơm Marathon 286.098.354 Santoprene 3″

Màng bơm 286.098.354
– Vật liệu: Santoprene
– Phụ kiện bơm màng 3.0 inch, 4.0 inch
– Tương thích: M30 / 3”