Màng bơm Marathon 286.095.364 EPDM dòng 1/2 inch

Màng bơm 286-095-364
– Vật liệu: EPDM
– Phụ kiện bơm màng 1/2 inch
– Tương thích: M05 / ½”