Màng bơm Marathon 286.095.360 chất liệu NBR-Buna-Nitrile

Màng bơm 286.095.360
– Vật liệu: NBR-Buna-Nitrile
– Phụ kiện bơm màng 1/2 inch, 3/4 inch
– Tương thích: M05 / ½”, M07 / ¾”