Màng bơm Marathon 286.078.600 PTFE-Teflon

Màng bơm 286-078-600
– Vật liệu: PTFE-Teflon
– Phụ kiện bơm màng 3.0 inch
– Tương thích: + M30 / 3”