Màng bơm Marathon 286.008.365 chất liệu CR-Neoprene

Màng bơm 286-008-365
– Vật liệu: CR-Neoprene
– Phụ kiện bơm màng 1.0 inch