Màng bơm Marathon 286.008.363 FKM-VITON 1 inch

Màng bơm 286-008-363
– Vật liệu: FKM-VITON
– Phụ kiện bơm màng 1.0 inch
– Tương thích: M1F / 1”