Màng bơm Marathon 286.008.354 Santoprene 1 inch

Màng bơm 286-008-354
– Vật liệu: Santoprene
– Phụ kiện bơm màng 1.0 inch
– Tương thích: + M1F / 1”