Màng bơm khí nén Marathon 286.095.354 Santoprene

Màng bơm 286-095-354
– Vật liệu: Santoprene
– Phụ kiện bơm màng 1/2 inch, 3/4 inch, 1.0 inch
– Tương thích: M05 / ½”, M07 / ¾”, M10 / 1”, M05 / ½”