Màng bơm EPDM 15.1010.54

Mã sản phẩm: 15-1010-54 hay 15.1010.54
Vật liệu: EPDM

– Phụ kiện dòng bơm Wilden: 3″ (76 mm)

– Tương thích thay thế phụ kiện dòng máy -XPS15

-PS1500

-XPS1520

– Phụ kiện máy bơm màng Wilden