Màng bơm E505ND EPDM phụ kiện bơm 0,5″

Mã màng E505ND
– Vật liệu: EPDM
– Phụ kiện bơm màng khí nén đầu hút xả 0.5″
– Tương thích loại bơm màng: E5 / ½”
– Dùng cho thương hiệu: Bơm màng Versa-Matic