Màng bơm buna ARO 2 inch 92755.2

Màng bơm: 92755-2
Kích thước: 1.5″ , 2 inch
Vật liệu: Buna
Tương thích dòng bơm Aro:
66615X-X-C / 1½”
6661TX-X-C / 1½”
6662AX-X-C / 2”