Màng bơm buna 286-098-360 phụ tùng máy Sandpiper

Mã màng 286-098-360
Chất liệu: Buna
Dùng để thay thế cho dòng máy Sandpiper:
ET3-M / 3”
S30 / 3”
HDF3-M / 3”
HDF4-M / 4”