Màng bơm Blagdon 25.045 Santoprene 1″

Mã màng 25.045
– Vật liệu: Santoprene
– Phụ kiện máy bơm màng 1.0″
– Tương thích:- B25 / 1”,- X25 / 1”