Màng bơm Blagdon 25.023 Neoprene 1″

Mã màng 25.023
– Vật liệu: Neoprene
– Phụ kiện máy bơm màng 1.0″
– Tương thích:- X25 / 1”