Màng bơm Blagdon 25.012 EPDM 1″

Mã màng 25.012
– Vật liệu: EPDM
– Phụ kiện máy bơm màng 1.0″
– Tương thích:- B25 / 1”