Màng bơm Blagdon 1A358 Santoprene 1″

Mã màng 1A358
– Vật liệu: Santoprene
– Phụ kiện máy bơm màng 1.0″
– Tương thích:- B25 / 1”,- X25 / 1”