Màng bơm Blagdon 1A057 Neoprene 1″

Mã màng 1A057
– Vật liệu: Neoprene
– Phụ kiện máy bơm màng 1.0″
– Tương thích: B25 / 1”,- X25 / 1”